Zapraszamy do zamówień przez facebooka lub maila info@terrakajaki.pl

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).

Administratorem danch osobowych jest Terra Tomasz Jakubiec z siedzibą przy ul.Kruczej 4c, 30-245 Kraków z numerem NIP: 678 112 46 21. Administrator świaczy usługę drogą elektroniczną oraz sklep internetowy pod adresem https://terrakajaki.pl lub https://terrakajaki.com

Jakie dane zbieramy?

Zapisujemy adres e-mail za pomocą formularzu kontaktowego w zakładce "Kontakt" lub "Zapytaj o produkt". Korzystamy z niego wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi.

Zapisujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z naszym sklepem. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia / rezerwacji i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży towaru.

Jakie przysługują mi prawa w związku z RODO?

 1. Zgodnie z RODO posiadasz prawo do dostępu, czyli możliwość uzyskania informacji czy i jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane oraz celu w jakim są przetwarzane czy planowanym czasie przechowywania.
 2. Jeżeli nie chcesz widnieć w naszej bazie danych, posiadasz prawo do bycia zapomnianym, jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów do których zostały zgromadzone, odwołujesz zgodę na której podstawie odbyło się przetwarzanie, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub usunięcie danych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
  • podwarzasz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa
  • złożył zostany sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 4. Posiadasz prawo do sprostowania, czyli zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Posiadasz prawo do wniesienia skargi, czyli zażalenia do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych: tomanek@terrakajaki.pl

Co robimy z danymi?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • została na to wyrażona zgoda
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych), archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.